Rekisterin pitäjä
Autohuolto HIltunen/Naputiina Y 1268483-3, 2900770-8
naputiina@naputiina.com

Vastuuhenkilö:
Sinikka Hiltunen 040 8428057

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus/ rekisterin käyttötarkoitus
Henkilötietoja käsitellään henkilötietolain 8§:n perusteella asiakkuuteen ja asialliseen yhteyteen perustuvan suhteen hoitamiseen, liiketoiminnan suunnitteluun, kehittämiseen ja analysointiin, asiakasviestintään, laskuttamiseen ja myyntiin, markkinointiin sekä suoramainontaan ja -markkinointiin. Mielipide- tai markkina-tutkimukseen.

Tavoitteena on toimia asiakaslähtöisesti, kunnioittaen yksityisyyttä ja huomioida asiakkaan erilaiset osto- ja viestintäkanavaan liittyvät tottumukset.

Rekisterin tietosisältö

Asiakastiedot:

Nimi, osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite, asiakkuuden alkamisajankohta, ostohistoria, sekä muut asiakkaan ilmoittamat tiedot.

Asiakaspalautetiedot:

Arvonta- ja kilpailuvastaukset, asiakaskyselypalautteet, sekä muut asiakkaan antamat tiedot, tilaustiedot, tuotteen saajan nimi, tuotetiedot, palvelujen käyttö (esim. uutiskirjeen tilaaminen) rekisteröityyn kohdistetut edut ja kampanjat sekä niiden käyttö, hintatiedot, laskutus- ja perintätiedot, toimitusehdot, peruutustiedot, palautustiedot, reklamaatiot suoramarkkinointiluvat ja -kiellot.

Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisterin yhteys- ja asiakkuustiedot saadaan asiakassuhteen syntyessä ja sen aikana. Asiakassuhde syntyy, kun asiakas tilaa, tai ostaa verkkokaupasta, myymälästä, tai korjaamolta. Tilaa uutiskirjeen, tekee tarjouspyynnön, tekee tilauksen, osallistuu asiakaskyselyyn, arvontaan tai kilpailuun. Suoramarkkinointikielto ja kielto luovuttaa osoitetietoja muille yrityksille tallennetaan asiakkaan ilmoituksen perusteella. Sähköiseen suoramarkkinointiin (kuten sähköposti, tekstiviesti) pyydetään asiakkaalta erikseen suostumus henkilötietolain mukaisesti.

Luottokaupassa asiakkaan tilaushetken mukainen tieto luottokelpoisuudesta voidaan tarkistaa Asiakastieto Oy;n järjestelmästä, tai muista tietopalveluja tarjoavista tietolähteistä.

Säännönmukaiset tietojen luovutukset

Tietoja ei luovuteta kenellekkää, eikä niitä siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle. Rekisterin suojauksen periaatteet Tietokannat, joihin rekisterin tiedot tallennetaan, ovat palomuurein ja salasanoin sekä muiden teknisten keinojen avulla suojattu. Järjestelmään tallennettuja tietoja pääsevät ja ovat oikeutettuja käyttämään vain yrityksen ne työntekijät, joilla se on heidän työtehtävien hoitamisen vuoksi tarpeen. Vaitiolovelvollisuus sitoo asiakasrekisteritietoja käsitteleviä henkilöitä.

Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus tarkistaa, mitä häntä koskevia tietoja rekisteriin on tallennettu, Tarkistuspyyntö tulee tehdä kirjallisena, omakätisesti allekirjoitettuna.

Tiedon korjaaminen

Rekisterinpitäjä oikaisee, poistaa tai täydentää rekisterissä olevan tiedot, poistaa tarpeettoman tai vanhetuneen henkilötiedon oma-alotteisesti. Rekisteröidyn tulee ottaa yhteyttä rekisterinpitäjään tiedon korjaamiseksi.

Henkilötietolaki
10§